Suvun tutkiminen

Olkinuoran sukuseuran sukututkijana minulla on ilo toivottaa sinut tervetulleeksi näille sukututkimukseen keskittyville alasivuille. Täältä löydät linkkejä muille aihetta käsitteleville sivuille.

Sukumme tutkimisessa on nyt menossa ns. kakkosvaihe. Ykkösvaihe päättyi v. 1998, jolloin valmistui 461-sivuinen sukukirja Olkinuora- ja Nuora-suvut.

Tietojen keruu uuteen sukukirjaan

Uuden sukukirjan tekeminen on edennyt siihen vaiheeseen, että sukutoimikunta pyytää kaikkia Olkinuora- sukuisia henkilöitä päivittämään omat ja lähiomaistensa tiedot. Olemassa olevat tiedot voi jokainen tarkistaa vuonna 1998 ilmestyneestä Olkinuora ja Nuora –suvut sukukirjasta. Kirjan ilmestymisen jälkeen on sukumme lähihistoriassa ehtinyt tapahtua paljon muutoksia. Keskuudestamme on poistunut henkilöitä, uusia perheitä on perustettu ja uusia suvun jäseniäkin on syntynyt. Näistä kaikista muutoksista saa tietoa ainoastaan suvun jäseniltä itseltään.

Nyt suoritettava tietojen kerääminen tapahtuu uusitulla perhelomakkeella, jonka sukutoimikunta postittaa kaikille niille, joiden osoitetiedot ovat toimikunnan tiedossa. Lomake löytyy myös kotisivuilta lomakkeet-osiosta ja sen voi lähettää postitse. Lomakkeen kääntöpuolta voi käyttää lisätietojen antamiseen. Tavoitteena on , että saisimme kerättyä mahdollisimman kattavat tiedot kirjaa varten.

Kirjan tekoon liittyen sukutoimikunta pyytää lähettämään sellaisia valokuvia ja lyhyehköjä kertomuksia ym., joita haluaisitte julkaistavan kirjassa (samalla idealla kuin vuoden 1998 kirjassa). Toimikunta valitsee lähetetystä materiaalista kirjaan tulevat kuvat ja kertomukset.

Jokaiseen valokuvaan on laitettava selkeät tiedot siitä, ketä kuvassa on sekä missä tilaisuudessa ja milloin kuva on otettu. Lisäksi tärkeitä tietoja ovat myös lähettäjän nimi- ja osoitetiedot, jotta valokuvat ja kertomukset voidaan palauttaa omistajilleen. Kaikki em. tiedot on paras merkitä tarralla tai lyijykynällä kuvien taakse.

Sukutoimikunta on päättänyt huomioida suvun jäsenten toiveen ja ottaa uuteen kirjaan mukaan myös omaa sukua Olkinuora olevien tyttärien puolisot ja lapset. Yleinen käytäntöhän sukukirjoissa on ollut, että ainoastaan tyttärien puolisot on huomioitu, ja lasten on katsottu kuuluvan miehen suvun sukututkimuksen piiriin. Kyseinen käytäntö on syntynyt tarpeesta estää kirjojen henkilömäärää kasvamasta liian suureksi, mutta esim. vuoden 1998 kirjassamme ei tätä käytäntöä ole kuitenkaan pilkuntarkasti noudatettu.

Nuora suku

Selvitellessäni Nuora -sukua kävi ilmi, että suku on lähes yhtä laaja kuin Olkinuora-suku. Nuora-sukua olen löytänyt seuraavilta luovutetuilta paikkakunnilta: Sakkola, Metsäpirtti, Rautu, Koivisto, Käkisalmi, Muolaa, Pyhäjärvi, Räisälä, Valkjärvi. Kaikkiaan alustavassa selvityksessä löytyi noin 2000 henkilön tiedot. Kun tähän lisätään vielä vuoden 1945 jälkeiset tiedot henkilömäärä kasvaa melkein yhtä suureksi kuin Olkinuorilla.

On selvää, että yhteisen sukukirjan tekeminen näin suurella henkilötietomäärällä ei ole mahdollista koska kirjan sivumäärä kasvaisi liian suureksi ja aiheuttaisi jopa oleellisten tietojen rajaustarvetta. Nuora-suvun puheenjohtajan Jarmo Nuoran kanssa onkin sovittu, että he tekevät Nuora-suvusta oman erillisen sukukirjansa lähitulevaisuudessa

Keijo Olkinuora

Lisätietoa saa puh. 0400 239503 tai sähköpostilla keijo.olkinuora@kolumbus.fi

Linkkejä: